SupplierLink

Przegląd Zakupów

Farryn Melton
Farryn Melton

CPO i starszy wiceprezes ds. Zamówień globalnych

"Jako strategiczni partnerzy firmy, Global Procurement zapewnia wartość poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie zamówie ń i optymalnych relacji z dostawcami. Staramy się zapewnić najwyższy poziom etyki, promować różnorodność dostawców, zapewniać zrównoważony rozwój i działać w najlepszym interesie Bristol-Myers Squibb i naszych interesariuszy."

Jaka jest rola zaopatrzenia w firmie?

Zaopatrzenie odpowiada za wybór dostawców. W tym:

  • Identyfikuje pojawiające się tendencje.
  • Dostarczanie rozwiązań typu end-to-end, ocenia opcje, rozważa całkowity koszt / wartość własności.
  • Zapewnia spójność, umożliwia zgodność i  stałą poprawę
  • Integruje  programy zarządzania dostawcami. 
  • Zapewniaj wydajność, innowacje, wspólne ulepszanie procesów, jakość, poziom usług, zapewnia dostawy, zgodność i zarządzanie ryzykiem, które spełniają nasze standarty.

Strategia i proces pozyskiwania zamówień 

Nasi specjaliści ds. zamówień posiadają głęboką wiedzę. Jesteśmy zorganizowani funkcjonalnie to jest, przede wszystkim weług rodzaju zakupionych towarów / usług. Taka organizacja.

Zapewnia spójność procesu podczas  selekcji dostawcy.

Te obszary funkcjonalne obejmują:

  • Badania i rozwój,
  • Firmy i usługi;
  • sourcing komercyjny i międzynarodowy;
  • Globalną produkcje i dostawy