SupplierLink

Warunki, Warunków & Standardy

Osoby Trzecie
Uznajemy, że osoby trzecie mają ważną rolę w naszym sukcesie. Staramy się prowadzić działalność tylko z osobami trzecimi, którzy podzielają nasze zobowiązanie do przestrzegania standardów postępowania biznesowego i etyki dla osób trzecich (standardy 3P). Zachęcamy osoby trzecie do przyjęcia i stosowania standardów 3P oraz do prowadzenia procesów i / lub systemów w celu wsparcia działania zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, wytycznymi i kodeksami branżowymi. Szczegółowe wymogi dotyczące przestrzegania standardów 3P są zawarte w umowach z osobami trzecimi.

Warunki dostawy
Aby móc sprostać naszym zobowiazaniom i traktować dobrze naszch dostawców, zachęcamy dostawców do zapoznania się z naszymi warunkami dostawami.