SupplierLink

Zasady

Bristol-Myers Squibb dokonuje płatności za ważne oryginały faktur. Następujące wymagania dotyczące faktury Bristol-Myers Squibb zapewnią, że faktura zostanie wypłacona w ramach wynegocjowanych warunków umowy.