SupplierLink

Prospective Suppliers

W tym miejscu można dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać dostawcą, o rodzaju towarów i usług, których szukamy, oraz o naszym zaangażowaniu w różnorodność dostawców. Pracujmy razem, aby mieć pozytywny wpływ na Twoją firmę i naszych pacjentów.

Przegląd Zakupów

Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższego poziomu  etyki, promowania różnorodności dostawców, zapewnienia trwałości i działania w najlepszym interesie Bristol-Myers Squibb i naszych interesariuszy.
Jak prowadzimy interesy
Zapoznaj się z naszą polityką  globalnych zakupów i jej wpływem na naszych dostawców.
Co kupujemy
Bristol-Myers Squibb nabywa wiele towarów oraz usług bezpośrednich i pośrednich w ponad 60 kategoriach.
Rejestracja
Aby zostać dostawcą Bristol-Myers Squibb, kliknij link Ariba  i podaj swoje dane kontaktowe.