SupplierLink

Jak prowadzimy nasz biznes

Polityka zakupowa. 

Do Naszych Cennych Dostawców:

Bristol-Myers Squibb rutynowo zmienia swoją politykę zakupów w celu usprawnienia procesu zawierania umów z dostawcami. Krytyczne aspekty polityki są wymienione poniżej.

Firma stwierdza, że:

"Global Procurement (GP) ustanawia strategie dotyczące zamówień na towary i / lub usługi w imieniu jednostek biznesowych firmy (BU) i funkcji personelu dostosowanych do strategii biznesowej, uwzględniające przyszłe potrzeby w zakresie zarządzania kosztami, innowacji i ryzyka. GP współpracuje z jednostkami firmy w zakresie opracowywania strategii pozyskiwania, w tym opcji zakupu, zakupu, outsourcingu. Globalne zaopatrzenie GP  tworzy i zarządza procesami biznesowymi, standardami związaną z działaniami zakupowymi BMS. Global Procurement współpracuje z jednostkami biznesowymi i pracownikami w celu zrozumienia celów, specyfikacji, wymagań i wpływu ryzyka związanego z dostawami. Globalne zaopatrzenie są ostatecznym organem decyzyjnym w zakresie wyboru dostawcy."

Podsumowując bezpośredni wpływ zasad i procedur na dostawców:

Wszelka komunikacja związana z procesem selekcji dostawcy oraz dyskusje na temat warunków handlowych są kierowane przez organizację zakupującą (Global Procurement).

Nasz wybór dostawców zostanie dokonany na podstawie całkowitej wartości, jaką  przynoszą firmie.Dostawcy będący jednocześnie klientami firmy nie otrzymają żadnych korzyści z tytułu tego tytułu. Zakupy i sprzedaż są przeglądane niezależnie i analizowane wyłącznie na podstawie ich wpływu na działalność firmy.

Dodatkowe ważne informacje:

Tylko ważny numer zamówienia zakupu / serwisu firmy Bristol-Myers Squibb może upoważnić dostawcę do rozpoczęcia pracy. Każdy dostawca  bez ważnego numeru zlecenia kupna / serwisu firmy Bristol-Myers Squibb ponosi ryzyko braku płatności.

Księgowi NIE będą przetwarzać faktur, które nie odnoszą się do numeru zlecenia kupna / sprzedaży serwisu Bristol-Myers Squibb.

Ważne jest, aby podkreślić, że zgodność z tymi zasadami pomoże Bristol-Myers Squibb i naszym cenionym dostawcom skrócić czas trwania cyklu zamówień i  zwiększy wydajność operacyjną, zapewniając zaangażowanie w proces zakupu. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować znaczne opóźnienia w przetwarzaniu płatności i zagrozić przyszłym możliwościom biznesowym w firmie Bristol-Myers Squibb.

Państwa sumienna współpraca w zakresie wspierania i przestrzegania  polityki zakupowej Bristol-Myers Squibb jest bardzo ceniona.