SupplierLink

Księgowość

 

Bristol-Myers Squibb wybrał technologię Tungsten (OB10) jako platformę technologiczną umożliwiającą procesy Procure to Pay

Fakturowanie
Przeglądaj  metod i zasad fakturowania
Przegląd zasad
Wyświetl wymagania dotyczące faktury i zasad płatności firmy Bristol-Myers Squibb, które zapewnią, że faktura zostanie wypłacona zgodnie z wynegocjowanymi  warunkami umowy.
Keyboard Click Pay
Płatności
Przeczytaj o naszych warunkach  płatności  Sposoby płatności
A/P Obsługa klienta
Dostęp do aplikacji zapytania o koszty i zapytania do działu płatności